EN | CS

O nás

Fond Opportunity

KARLIN PORT REAL ESTATE je investiční a developerská platforma se sídlem v Praze. Své síly zde spojil tým špičkových odborníků z oblasti investic do nemovitostí, kteří nabízejí finanční produkt ve formě návratné investice s vysokým zhodnocením do nemovitostí různých typů.

Opportunity Real Estate Fund jedná jako zástupce investorů v souladu s přesně a jasně definovanou strategií a cíli. Prostřednictvím fondu získají investoři atraktivní čisté výnosy z pečlivě vybraných realitních projektů v Praze a ve zvolených lokalitách České republiky.

Karlin Port Real Estate
Opportunity
Track Record
Track Record
Track Record
Track Record

Odborníci na investice do nemovitostí se sídlem v Praze.

Real Estate investment experts

Nabízíme komplexní služby zahrnující mimo jiné správu aktiv investičního portfolia.

Comprehensive package

Výjimečné postavení na místním trhu spojené s unikátním přístupem ke kvalitním projektům.

Premium position

Tým profesionálů s rozsáhlými zkušenostmi zabezpečuje celou přidanou hodnotu projektu.

Team of professionals
Track Record

ODBORNOST

Pokrytí následujících odborných oblastí:

  • Akvizice a development nemovitostí
  • Finanční řízení
  • Správa aktiv a řízení rizik
  • Právní zabezpečení
  • Vztahy s investory

Tým profesionálů
s rozličnými zkušenostmi umožňuje pokrýt
celý hodnotový řetězec.

Tým profesionálů<br>s rozličnými zkušenostmi umožňuje pokrýt<br> celý hodnotový řetězec.

STRUKTURA FONDU

Výhody
struktury fondu

Struktura fondu umožňuje investorům dosahovat atraktivních výnosů při nízkém riziku díky profesionálnímu přístupu, dlouhodobým zkušenostem a kombinaci různých typů projektů, které odpovídají preferencím investora s ohledem na riziko a výnos.

Účast na velkých projektech, které přesahují individuální možnosti většiny kvalifikovaných investorů.

Zkušený manažerský tým, který je zárukou návratnosti a výnosu z realizované investice.

Transparentní a flexibilní manažerská struktura, která podléhá dohledu České národní banky.

Jednoduché. Transparentní. Spolehlivé.

KLÍČOVÉ POJMY

Dohled a kontrola

Opportunity Real Estate Fund cílí na kvalifikované zákazníky z řad jednotlivců. Diky našim rozsáhlým zkušenostem v kombinaci s našimi vynikajícími výsledky očekáváme čistý výnos investorům minimálně 8 % p.a. Podíl na zisku je záměrně progresivní tak, aby sladil zájmy investorů a manažerů fondu – maximalizovat čistý zisk.

Winstor Investiční Společnost
BDO
ČSOB
Karlin Port Real Estate

Název fondu:
Opportunity Real Estate Fund SICAV, a. s.

IČO:
14 17 33 52

Právní forma:
SICAV, a.s.

Měna:
CZK

Typ investora:
kvalifikovaný investor

Cílená čistá návratnost pro investory:
minimálně 8 % p.a.

Cílová hodnota fondového kapitálu:
nejméně 2 miliardy Kč

Minimální investice:
1 milion Kč

Předpokládaná doba trvání fondu:
5 let s možností prodloužení o 2 roky

Akviziční období pro financování:
12 měsíců

Doba platnosti příslibu investice:
2 roky

Doba omezení výstupu z fondu:
4 roky

Externí zdroje:
až 75 % celkové ceny projektů

Informační povinnost:
čtvrtletní oceňování fondu (NAV fondu) a čtvrtletní zprávy vedení, roční auditované finanční výkazy

Administrátor fondu:
Winstor investiční společnost, a. s.

Depozitář:
Československá obchodní banka, a. s.

Investiční poradce a správce nemovitostí:
Karlin Port Real Estate a přidružené osoby

Auditor:
BDO Audit, s.r.o.

Vstupní poplatek až

Subscription Fee

3 %
z investice
Poplatek

Management Fee

1,5 %
ročně z čisté
hodnoty aktiv

Po třech letech je celý zisk Tax exempt investora
- fyzické osoby -
osvobozen od daně

Redistribuční výkonnostní mechanismus: